Popis kolegija

Strani jezici 

I. godina 
 Jezik i multikulturalnostOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)
 Njemački jezik za socijalne radnike 1Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)
 Engleski jezik 1 godina
 Njemački jezik IOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Njemački jezik II

II. godina 
 Njemački jezik za socijalne radnike 2Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)
 Engleski jezik 3
 Engleski jezik 4
 Njemački jezik 3
 Njemački jezik 4
Kat. ustavnih i političkih znanosti 
 Ustavno pravoSažetak
 Ustrojstvo i djelovanje javnog sektoraSažetak
Katedra za međunarodno pravo 
 Seminar - Međunarodno privatno pravoSažetak
 Međunarodno privatno pravoSažetak
 Seminar iz Međunarodnog pravaSažetak
Modul 4 - Trgovačkopravni smjer 
 M1-1-2016
 Intellectual property law - Christopher Taravella Sažetak
 Europsko pravo trgovačkih društavaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
Kat. teorijsko-pravnih znanosti 
 Sociologija (Socijalni rad)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Osnove sociologijeOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 SociologijaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Pravna informatika
 Teorija prava i državeSažetak
 Religija i socijalna pitanjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Uvod u sociologiju obiteljiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Siromaštvo i socijalna isključenost
Stručni upravni studij 
 Ekonomika javne uprave

I. godina 
 Informatika javne upraveSažetak
 Uvod u pravoSažetak
Katedra trgovačkog prava 
 Trgovačko pravo seminar
 Trgovačko pravoSažetak
 Osnove trgovačkog prava - seminar
 Osnove trgovačkog pravaSažetak
 Pravo društava - vježbeSažetak
 Pravo društavaSažetak
Katedra radno pravnih i socijalnih znanosti 
 Europsko radno pravo i europsko pravo socijalne sigurnostiSažetak
 Radno i socijalno pravo
 Osnove radnog i socijalnog prava
 Socijalna politika
Katedra povijesno pravnih znanosti 
 Povijest hrvatskog prava i državeSažetak
 ArhivistikaSažetak
 Povijest upraveSažetak
 Opća povijest prava i državeSažetak
Katedra gospodarskih znanosti 
 Ekonomika poduzećaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Ekonomska politika IPDDSSažetak
 Ekonomska politikaSažetak
 Poduzetničko upravljanjeSažetak
 Politička ekonomija IPDDSSažetak
 Politička ekonomija SUSSažetak
Katedra metodološko informacijskih znanosti 
 Statistika i informatika javne upraveOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Statistika i pravna informatikaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 StatistikaSažetak
MODUL Europskopravni modul 
 Pravo unutrašnjeg tržišta EUSažetak
 Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravoOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Europski programi regionalne i međunarodne suradnjeSažetak
Katedra kazneno-pravnih znanosti 
 Kriminalistika
 Osnove kaznenog procesnog pravaSažetak
 ISPITI - Katedra kaznenopravnih znanostiSažetak
 Uvod u kazneno pravo s osnovama kriminologijeSažetak
Međunarodnopravni modul 
 Međunarodno gospodarstvo i tržište radaSažetak
 Međunarodna zaštita ljudskih prava
Katedra građanskopravne i obiteljskopravne znanosti 
 MOOT COURT građansko pravoSažetak
 Građansko pravo 2
 Alternativno rješavanje sporova (ADR)Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 OdvjetništvoOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Građansko procesno pravo - Izvanredni studentiOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Građansko procesno pravo - redoviti studijOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
Katedra rimskog prava 
 TEČAJ - LATINSKA PRAVNA TERMINOLOGIJAOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Rimsko privatno pravo - seminarSažetak
 Rimsko privatno pravoSažetak
V. Godina - Izborni Predmeti 
 Ljudski resursiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Spec. studij JAVNA UPRAVA 
 Sudbeni nadzor upraveSažetak

I GODINA - JU 
 Upravljanje kvalitetom u javnom sektoru
 Službeničko pravoSažetak
 MenadžmentSažetak
 Osnove europskog pravaSažetak
 Uprava i odnosi s javnošćuSažetak
 E-upravaSažetak

II GODINA - JU 
 DOBRA VLADAVINA
 STRATEGIJSKI MENADŽMENTOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)
Katedra za obiteljsko pravo 
Poslijediplomski spec. studij Ljudska prava 
 Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Child Custody 
 A View from the United StatesSažetak
Katedra za europsko pravo 
 Europsko kazneno pravoSažetak
 Osnove sustava EUOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Europsko javno pravoSažetak
Doktorski studij 
 Doktorski studij prava Sažetak
Pravna klinika 
 PRAVNA KLINIKA "OSIJEK PRO BONO"Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Pravo na rad bez mobbinga 
 Modul 1: Opći pravni okvir zaštite od diskriminacije i mobbinga u Republici Hrvatskoj Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Modul 2: Opći pravni okvir suzbijanja diskriminacije na međunarodnoj i europskoj razini (EU)Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Modul 3: Što je mobbingOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
Erasmus 
 European private international and procedural lawOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Katedre Pomorskog i općeprometnog prava 
 Osnove prometnog pravaSažetak
 Pomorsko i općeprometno pravo - VježbeSažetak
Katedra za upravno pravo i znanost 
 Europeizacija Hrvatske upraveSažetak
 UPRAVNO POSTUPPOVNO PRAVO SEMINAR Sažetak
Katedra za trgovačko, financijsko, pomorsko i općeprometno pravo 
 Porezno ponašanje i porezna (ne)pismenost Sažetak
 Monetarno pravoSažetak
 Porezni postupak i institucijeSažetak
 Financiranje javnih potreba
 Financijsko pravo i financijska znanost
Katedra za strane jezike i kineziologiju 
 Tjelesna i zdravstvena kultura
Zaštita na Radu 
 Zaštita na raduOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak