Seminar - Međunarodno privatno pravo
(MPPS)

Seminar iz predmeta Međunarodno privatno pravo održava se u ljetnom semestu akademske godine 2010-2011.

Polaznici seminara na ovom će mjestu dobivati radne zadatke te materijale potrebne za njihovo rješavanje.