Uvod u pravo
(UUP)

Predmeti I. godine stručnog studija