PRAVNA KLINIKA "OSIJEK PRO BONO"
(PKOSK)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

Pravna klinika "Osijek PRO BONO" je ustrojbena jedinica Pravnog fakulteta u Osijeku u kojoj studenti organizirani u radne grupe pružaju pravnu pomoć siromašnim građanima.

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)