TEČAJ - LATINSKA PRAVNA TERMINOLOGIJA
(LATINSKI)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

Cilj tečaja je upoznavanje polaznika sa temeljnom pravnom terminologijom latinskog podrijetla te pravnim izrekama iz područja građanskog, kaznenog, međunarodnog i procesnog prava.

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)