Povijest hrvatskog prava i države
(PHPD)

Kolegij Povijest hrvatskog prava i državeupoznaje studente s razvojem hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture kao posebnog dijela odgovarajućih procesa u Europi. U okviru predmeta ukazuje se na posebnosti razvoja Hrvatske kao «male» nacionalne autonomije te na temelju toga studenti stječu znanja o uvjetovanosti suvremenog hrvatskog pravnog sustava i pravne kulture i ograničenja koja iz toga proizlaze. Predmet je neposredno komplementaran s predmetima Prve godine studija Pravnog fakulteta u Osijeku i drugih hrvatskih pravnih fakulteta (Opća povijest prava i države, Rimsko pravo, Teorija prava i države, a djelomično i s predmetom Sociologija.) Predstavlja povijesni uvod i daje osnovu za dublje razumijevanje svih pozitivno-pravnih predmeta.