Pravo društava
(PD)

U okviru kolegija Pravo društava studenti se upoznaju sa temeljnim oblicima trgovačkih društava i drugim nositeljima gospodarskih aktivnosti. Razmatraju se  sva relevantna pitanja  povezana s osnivanjem, djelovanjem, upravljanjem i prestankom trgovačkih društava. Analiziraju se statusne promjene te promjene pravnog oblika trgovačkih društava, kao i druga  aktualna pitanja  poslovanja trgovačkih društava.