Opća povijest prava i države
(OPPD)

Katedra povijesno-pravnih znanosti Predmet:
Opća povijest prava i države - prva godina diplomirani pravnik