E-uprava
(EUPR)

Okvirni sadržaj kolegija

1. Upoznavanje sa temeljnim teorijskim i praktičnim vrijednostima korištenja informacijskokomunikacijske tehnologije (ICT) u pravu i javnoj upravi. 2. Reforma državne uprave i utjecaj ICT na promjene u državnoj upravi i javnoj upravi. 3. Razvoj upotrebe i korištenja ICT u pravnoj znanosti i praksi u svijetu i kod nas; 4. Informatizacija uprave i javnih službi: tehničko-tehnološke i pravne pretpostavke stvaranja e-uprave u Hrvatskoj. 5. Stanje postojećih projekata informatizacije javne uprave u Hrvatskoj i komparativno kao poticaj za restrukturiranje poslovnih procesa u državnoj upravi i pružanje interaktivnih online usluga. 6. Pozitivno-pravni okviri e-uprave u Europi i u Hrvatskoj. 7. Analiza javnio dostupnih baza podataka i usluga unutar projekta e-uprava i njihovo praktično korištenje.