Informatika javne uprave
(IJUP)

Predmeti I. godine stručnog studija