Rimsko privatno pravo
(RPP)

Temeljni instituti rimskog privatnog prava