Pomorsko i općeprometno pravo obvezni je predmet na četvrtoj godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.
Broj ECTS bodova: 7

U okviru predmeta studenti se upoznaju s pitanjima iz područja pomorskog i općeprometnog prava (stjecanje znanja o osnovnim institutima i ostalim bitnim sadržajima iz cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prava i prava unutarnjim vodama) i prava transportnog osiguranja.

Kolegij Pomorsko i općeprometno pravo daje studentima opći uvid i osnovna znanja iz područja svih grana prometnog prava, stavljajući posebni naglasak na pomorsko pravo. Objašnjava se mjesto prometnog prava u sustavu pravnih i gospodarskih znanosti; proučavaju se ugovori o prijevozu (robe i putnika), prijevozne isprave i odgovornosti za štetu u svim granama prometa. Studenti se upoznaju s domaćim i međunarodnim prijevozom robe u pomorstvu, plovidbi unutarnjim vodama te cestovnom, željezničkom i zračnom prometu. Proučava se zaštita prava putnika u okviru domaćeg i međunarodnog prijevoza morem, unutarnjim vodama, cestom, željeznicom i zrakom. Upozorava se i na onečišćenje okoliša koje može nastati kao posljedica uporabe prijevoznih sredstava. Posebno se obrađuje i uloga osiguranja u prometnom pravu (osnovni pojmovi iz osiguranja, obvezna osiguranja, kasko osiguranje).