Sociologija (Socijalni rad)
(SOCSS)

 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

Obvezni kolegij na 1. godini Studija Socijalni rad

Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)