• Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
    Zakonom o zaštiti na radu se uređuje sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj Svrha Zakona o ZNR je sustavno unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika i osoba na radu, sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u vezi s radom. Zakonom o ZNR se propisuju opća načela sprječavanja rizika na radu i pravila za uklanjanje tih rizika. Zakonom o ZNR se propisuju i dodatni uvjeti zaštite posebno osjetljivih skupina osoba na radu od, za njih, specifičnih rizika