Poduzetničko upravljanje
(POUP)

Izborni predmet za stručni redoviti i izvanredni studij