Građansko procesno pravo - redoviti studij
(GPP-R)

 Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)

Građansko procesno pravo je sistem pravnih pravila kojima se regulira sudsko ostvarivanje zaštite prava koja proistječu iz određenih građanskopravnih odnosa (Triva; Dika, GPPP, 2004, str. 7). U okviru ovog Moodle kolegija studentima će na raspolaganju biti informacije vezane uz nastavni plan i program kao i druge informacije važne za kvalitetno praćenje nastave i stjecanje dopunskih znanja iz predmetnog kolegija.

Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)