Osnove sociologije
(OS1G)

 Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)
 Ovaj kolegij zahtjeva lozinku (enrolment key)

Osnove sociologije, stručni studij

Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)  Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)