Osnove kaznenog procesnog prava
(OKPP)

Pojam kaznenog postupka i pojam kaznenog procesnog prava. Izvori kaznenog procesnog prava i njihovo važenje. Načela kaznenog procesnog prava. Povijesni tipovi kaznenog postupka. Osnovni subjekti kaznenog postupka i njihovi pravni zastupnici. Procesne radnje. Mjere procesne prisile. Činjenice i njihovo utvrđivanje u kaznenom postupku. Tijek kaznenog postupka. Posebni postupci.