Porezno ponašanje i porezna (ne)pismenost
(206039)

Predmet nudi niz praktičnih znanja koja će dovesti do boljeg razumijevanja inače vrlo dinamičnog područja poreznog prava te funkcioniranja poreznog sustava RH. Zadatak ovog kolegija je studentima predstaviti pretpostavke provedbe propisa i normi iz područja javnih financija s naglaskom na porezno pravo, s polazišta njihova utjecaja na visinu poreznih izdvajanja. Izučavat će se zakonska regulativa obračuna poreza te njihove implikacije. Posebno će se obrađivati sustav obračuna poreza na dohodak.