Pravo unutrašnjeg tržišta EU
(PUTEU)

Predmet ''Pravo unutrašnjge tržišta EU'' je obvezan predmet na Europskopravnom modulu (5. godina studija).