• Vježbe V. godine, građanskopravni modul
  • Ovo je kolegij koji se sluša na V. godini.
  • Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)  Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
    Odvjetništvo je kolegij koji se provodi na V. godini studija u okviru modula iz građanskopravnih znanosti. U okviru kolegija "Odvjetništvo" izučava se pravno-politički koncepti i pozicija odvjetništva u nacionalnom i komparativnom pravu, svrha i sadržaj ograničenja ulaska u odvjetničku profesiju, reklamiranja, udruživanja u multidisciplinarne prakse te ograničenja u odnosu na ugovaranje i naplatu pravnih usluga. Analizira se i hrvatski sustav pružanja pravne pomoći i hrvatsko tržište pravnih usluga kao i odabrani praktični aspekti obavljanja odvjetničkog poziva.
  • Ovo je Moodle course iz kolegija Građansko procesno pravo za izvanredne studente.

  • Građansko procesno pravo je sistem pravnih pravila kojima se regulira sudsko ostvarivanje zaštite prava koja proistječu iz određenih građanskopravnih odnosa (Triva; Dika, GPPP, 2004, str. 7). U okviru ovog Moodle kolegija studentima će na raspolaganju biti informacije vezane uz nastavni plan i program kao i druge informacije važne za kvalitetno praćenje nastave i stjecanje dopunskih znanja iz predmetnog kolegija.