• snove europskog prava je obvezan predmet na Specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave.

  Nositelj kolegija je prof.dr.sc. Zvonimir Lauc, a stručni suradnik asistent Tunjica Petrašević.

  Predavanja se izvode u okviru 6 sati nastave tjedno. Redovito pohađanje nastave i polaganje ispita donosi 6 ECTS.

  Predavanja se održavaju:

  • utorkom od 17-20 sati
  • subotom od 9-12 sati.
 • Okvirni sadržaj kolegija

  1. Temelji pravne organizacije medija; mediji i sloboda informiranja; 2. Vrste i podjela medija; Povelja za slobodu medija; 3. Distribucija informacija o javnoj upavi, putem medija. 4. Ostvarivanje načela moderne javne uprave i mediji; Transparentnost i javnost rada uprave i uloga medija. 5. Metode informiranja javnosti o radu; Državni i javni mediji; Uloga javne uprave u funkciji medija. 6. Funkcija stručnjaka za odnose s javnošću (PR) u državnoj upravi i javnim službama; Obveze tijela javne uprave sukladno pozitivnim propisima; Ustroj službe za odnose s javnošću u tijelima uprave i lokalne samouprave.

 • Okvirni sadržaj kolegija

  1. Upoznavanje sa temeljnim teorijskim i praktičnim vrijednostima korištenja informacijskokomunikacijske tehnologije (ICT) u pravu i javnoj upravi. 2. Reforma državne uprave i utjecaj ICT na promjene u državnoj upravi i javnoj upravi. 3. Razvoj upotrebe i korištenja ICT u pravnoj znanosti i praksi u svijetu i kod nas; 4. Informatizacija uprave i javnih službi: tehničko-tehnološke i pravne pretpostavke stvaranja e-uprave u Hrvatskoj. 5. Stanje postojećih projekata informatizacije javne uprave u Hrvatskoj i komparativno kao poticaj za restrukturiranje poslovnih procesa u državnoj upravi i pružanje interaktivnih online usluga. 6. Pozitivno-pravni okviri e-uprave u Europi i u Hrvatskoj. 7. Analiza javnio dostupnih baza podataka i usluga unutar projekta e-uprava i njihovo praktično korištenje.