• This course is designed for forth and fifth year students who wish to deepen their knowledge on different issues arising from the field of Intellectual property law.
  • Opis i sadržaj kolegija Sadržaj kolegija: što čini europsko pravo društava, pojam i određenje – razvoj europskog prava društava – sadržaj europskog prava društava – smjernice kao sredstvo harmonizacije prava država članica EU i njihova provedba – postignuti stupanj ujednačenja prava trgovačkih društava zemalja članica EU – utjecaj europskog prava društava na hrvatsko pravo društava te ocjena postignutog stupnja ujednačenja Opća i posebna znanja koja se stječu: Iako još uvijek nije stvorena kodifikacija pravila i propisa o pravu društava na europskog razini, tj. o osnivanju i djelovanju trgovačkih subjekata, već su ista sadržana u brojnim pravilima s nacionalnim obilježjem, cilj je studente upoznati s onim što predstavlja instrumente europskog prava društava i načinom njihove primjene. Djelovanje na prostoru zajedničkog tržišta nije zamislivo bez poznavanja pravila koja se odnose na realizaciju slobode osnivanja trgovačkih društava te poslovanje trgovačkih subjekata. Cilj je studentima dati znanja o ovomu. Oblik provođenja nastave: predavanja, konzultativna nastava i vježbe Literatura za kolegij: Barbić, J., Pravo društava, knjiga I, Opći dio, Zagreb, 2006., str. 21-30 Odabrani članci i materijali na hrvatskom i engleskom jeziku Smjernice i uredbe EU Odluke Europskog suda pravde Zakonski tekstovi Polaganje ispita: Pisani i/ili usmeni Nositelj predmeta: Doc. dr. Zvonimir Jelinić