Modul 2: Opći pravni okvir suzbijanja diskriminacije na međunarodnoj i europskoj razini (EU)
(M2)

 Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)

Opći pravni okvir suzbijanja diskriminacije na međunarodnoj i europskoj razini (EU)

Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)