Uprava i odnosi s javnošću
(UOJ)

Okvirni sadržaj kolegija

1. Temelji pravne organizacije medija; mediji i sloboda informiranja; 2. Vrste i podjela medija; Povelja za slobodu medija; 3. Distribucija informacija o javnoj upavi, putem medija. 4. Ostvarivanje načela moderne javne uprave i mediji; Transparentnost i javnost rada uprave i uloga medija. 5. Metode informiranja javnosti o radu; Državni i javni mediji; Uloga javne uprave u funkciji medija. 6. Funkcija stručnjaka za odnose s javnošću (PR) u državnoj upravi i javnim službama; Obveze tijela javne uprave sukladno pozitivnim propisima; Ustroj službe za odnose s javnošću u tijelima uprave i lokalne samouprave.