Pravo društava - vježbe
(PDV)

Seminar iz kolegija Pravo društava (ljetni semestar ak. god. 2011/12.)