U okviru katedre se izvode slijedeći ''europski predmeti'': Europsko javno pravo, Pravo unutrašnjeg tržišta EU, Osnove europskog prava i Osnove sustava EU