Popis kolegija

Strani jezici 

I. godina 
 Engleski jezik 1 godina
 Njemački jezik I
 Njemački jezik II

II. godina 
 Engleski jezik 3
 Engleski jezik 4
 Njemački jezik 3
 Njemački jezik 4
Kat. ustavnih i političkih znanosti 
 Ustavno pravoSažetak
 Ustrojstvo i djelovanje javnog sektoraSažetak
Katedra za međunarodno pravo 
 Seminar - Međunarodno privatno pravoSažetak
 Međunarodno privatno pravoSažetak
 Seminar iz Međunarodnog pravaSažetak
Modul 4 - Trgovačkopravni smjer 
 M1-1-2016
 Intellectual property law - Christopher Taravella Sažetak
 Europsko pravo trgovačkih društavaSažetak
Kat. teorijsko-pravnih znanosti 
 Sociologija (Socijalni rad)
 Osnove sociologijeOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 SociologijaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Pravna informatika
 Teorija prava i državeSažetak
 Religija i socijalna pitanjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Uvod u sociologiju obiteljiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Siromaštvo i socijalna isključenost
Stručni upravni studij 
 Ekonomika javne uprave

I. godina 
 Informatika javne upraveSažetak
 Uvod u pravoSažetak
Katedra trgovačkog prava 
 Trgovačko pravo seminar
 Trgovačko pravoSažetak
 Osnove trgovačkog prava - seminar
 Osnove trgovačkog pravaSažetak
 Pravo društava - vježbeSažetak
 Pravo društavaSažetak
Katedra radno pravnih i socijalnih znanosti 
 Radno i socijalno pravo
 Osnove radnog i socijalnog prava
 Socijalna politika
Katedra povijesno pravnih znanosti 
 Povijest hrvatskog prava i državeSažetak
 ArhivistikaSažetak
 Povijest upraveSažetak
 Opća povijest prava i državeSažetak
Katedra gospodarskih znanosti 
 Ekonomika poduzećaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Ekonomska politika IPDDSSažetak
 Ekonomska politikaSažetak
 Poduzetničko upravljanjeSažetak
 Politička ekonomija IPDDSSažetak
 Politička ekonomija SUSSažetak
Katedra metodološko informacijskih znanosti 
 Statistika i informatika javne upraveOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Statistika i pravna informatikaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 StatistikaSažetak
MODUL Europskopravni modul 
 Pravo unutrašnjeg tržišta EUSažetak
 Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravoOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Europski programi regionalne i međunarodne suradnjeSažetak
Međunarodnopravni modul 
 Međunarodna zaštita ljudskih prava
Katedra građanskopravnih znanosti 
 Alternativno rješavanje sporova (ADR)Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 OdvjetništvoOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Građansko procesno pravo - Izvanredni studentiSažetak
 Građansko procesno pravo - redoviti studijSažetak
Katedra rimskog prava 
 TEČAJ - LATINSKA PRAVNA TERMINOLOGIJAOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Rimsko privatno pravo - seminarSažetak
 Rimsko privatno pravoSažetak
V. Godina - Izborni Predmeti 
 Ljudski resursiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Spec. studij JAVNA UPRAVA 
 Sudbeni nadzor upraveSažetak

I GODINA - JU 
 Upravljanje kvalitetom u javnom sektoru
 Službeničko pravoSažetak
 MenadžmentSažetak
 Osnove europskog pravaSažetak
 Uprava i odnosi s javnošćuSažetak
 E-upravaSažetak

II GODINA - JU 
 DOBRA VLADAVINA
 STRATEGIJSKI MENADŽMENT
Katedra za obiteljsko pravo 
Poslijediplomski spec. studij Ljudska prava 
 Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Child Custody 
 A View from the United StatesSažetak
Katedra za europsko pravo 
 Europsko kazneno pravoSažetak
 Osnove sustava EUOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Europsko javno pravoSažetak
Doktorski studij 
 Doktorski studij prava Sažetak
Pravna klinika 
 PRAVNA KLINIKA "OSIJEK PRO BONO"Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Pravo na rad bez mobbinga 
 Modul 1: Opći pravni okvir zaštite od diskriminacije i mobbinga u Republici Hrvatskoj Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Modul 2: Opći pravni okvir suzbijanja diskriminacije na međunarodnoj i europskoj razini (EU)Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Modul 3: Što je mobbingOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
Erasmus 
 European private international and procedural lawOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Katedre Pomorskog i općeprometnog prava 
 Pomorsko i općeprometno pravo - VježbeSažetak