Popis kolegija

Strani jezici 

I. godina 
 Engleski jezik 1 godina
 Njemački jezik I
 Njemački jezik II

II. godina 
 Engleski jezik 3
 Engleski jezik 4
 Njemački jezik 3
 Njemački jezik 4
Kat. ustavnih i političkih znanosti 
 Ustavno pravoSažetak
 Ustrojstvo i djelovanje javnog sektoraSažetak
Katedra za međunarodno pravo 
 Seminar - Međunarodno privatno pravoSažetak
 Međunarodno privatno pravoSažetak
 Seminar iz Međunarodnog pravaSažetak
Modul 4 - Trgovačkopravni smjer 
 M1-1-2016
 Intellectual property law - Christopher Taravella Sažetak
 Europsko pravo trgovačkih društavaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
Kat. teorijsko-pravnih znanosti 
 Sociologija (Socijalni rad)
 Osnove sociologijeOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 SociologijaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Pravna informatika
 Teorija prava i državeSažetak
 Religija i socijalna pitanjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Uvod u sociologiju obiteljiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Siromaštvo i socijalna isključenost
Stručni upravni studij 
 Ekonomika javne uprave

I. godina 
 Informatika javne upraveSažetak
 Uvod u pravoSažetak
Katedra trgovačkog prava 
 Trgovačko pravo seminar
 Trgovačko pravoSažetak
 Osnove trgovačkog prava - seminar
 Osnove trgovačkog pravaSažetak
 Pravo društava - vježbeSažetak
 Pravo društavaSažetak
Katedra radno pravnih i socijalnih znanosti 
 Radno i socijalno pravo
 Osnove radnog i socijalnog prava
 Socijalna politika
Katedra povijesno pravnih znanosti 
 Povijest hrvatskog prava i državeSažetak
 ArhivistikaSažetak
 Povijest upraveSažetak
 Opća povijest prava i državeSažetak
Katedra gospodarskih znanosti 
 Ekonomika poduzećaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Ekonomska politika IPDDSSažetak
 Ekonomska politikaSažetak
 Poduzetničko upravljanjeSažetak
 Politička ekonomija IPDDSSažetak
 Politička ekonomija SUSSažetak
Katedra metodološko informacijskih znanosti 
 Statistika i informatika javne upraveOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Statistika i pravna informatikaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 StatistikaSažetak
MODUL Europskopravni modul 
 Pravo unutrašnjeg tržišta EUSažetak
 Europsko međunarodno privatno pravo i procesno pravoOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Europski programi regionalne i međunarodne suradnjeSažetak
Međunarodnopravni modul 
 Međunarodna zaštita ljudskih prava
Katedra građanskopravnih znanosti 
 Alternativno rješavanje sporova (ADR)Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 OdvjetništvoOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Građansko procesno pravo - Izvanredni studentiSažetak
 Građansko procesno pravo - redoviti studijSažetak
Katedra rimskog prava 
 TEČAJ - LATINSKA PRAVNA TERMINOLOGIJAOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Rimsko privatno pravo - seminarSažetak
 Rimsko privatno pravoSažetak
V. Godina - Izborni Predmeti 
 Ljudski resursiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
Spec. studij JAVNA UPRAVA 
 Sudbeni nadzor upraveSažetak

I GODINA - JU 
 Upravljanje kvalitetom u javnom sektoru
 Službeničko pravoSažetak
 MenadžmentSažetak
 Osnove europskog pravaSažetak
 Uprava i odnosi s javnošćuSažetak
 E-upravaSažetak

II GODINA - JU 
 DOBRA VLADAVINA
 STRATEGIJSKI MENADŽMENT
Katedra za obiteljsko pravo 
Poslijediplomski spec. studij Ljudska prava 
 Poslijediplomski specijalistički studij Ljudska prava
Child Custody 
 A View from the United StatesSažetak
Katedra za europsko pravo 
 Europsko kazneno pravoSažetak
 Osnove sustava EUOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)
 Europsko javno pravoSažetak
Doktorski studij 
 Doktorski studij prava Sažetak
Pravna klinika 
 PRAVNA KLINIKA "OSIJEK PRO BONO"Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Pravo na rad bez mobbinga 
 Modul 1: Opći pravni okvir zaštite od diskriminacije i mobbinga u Republici Hrvatskoj Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Modul 2: Opći pravni okvir suzbijanja diskriminacije na međunarodnoj i europskoj razini (EU)Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Modul 3: Što je mobbingOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
Erasmus 
 European private international and procedural lawOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Katedre Pomorskog i općeprometnog prava 
 Pomorsko i općeprometno pravo - VježbeSažetak